افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
دولت قبول کند تعداد نمایندگان مجلس افزایش می یابد؟/ جزئیات طرح امروز در صحن مطرح می‌شود ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خبر داد؛

دولت قبول کند تعداد نمایندگان مجلس افزایش می یابد؟/ جزئیات طرح امروز در صحن مطرح می‌شود

براساس اصل۶۴ قانون اساسی هر ۱۰سال یک‌بار باید به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود اما این امر بیش از دو دهه اتفاق نیفتاده است.