افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
نباید هیچگاه نگاه سیستمی و حکمرانی به آموزش و پرورش داشته باشیم ۱۳ تیر ۱۴۰۱
دکتر قالیباف در نخستین کنگره معلمان:

نباید هیچگاه نگاه سیستمی و حکمرانی به آموزش و پرورش داشته باشیم

قانون رتبه‌بندی معلمان فرصتی برای چاره‌اندیشی دقیق در آموزش و پرورش در برنامه هفتم خواهد بود.