افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
اولویت‌های پیشنهاد شده درلایحه برنامه هفتم توسعه برای آسیب‌های اجتماعی تفاوت چندانی با برنامه ششم توسعه ندارند ۰۲ مرداد ۱۴۰۲
پیرهادی،نایب رئیس کمیسون تلفیق برنامه هفتم:

اولویت‌های پیشنهاد شده درلایحه برنامه هفتم توسعه برای آسیب‌های اجتماعی تفاوت چندانی با برنامه ششم توسعه ندارند

۲۸میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر ،زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا در آورده است.