افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
یکی از رویکردهای دوره جدید مدیریت شهری توجه به صنایع خلاق فرهنگی و دانش بنیان است ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران:

یکی از رویکردهای دوره جدید مدیریت شهری توجه به صنایع خلاق فرهنگی و دانش بنیان است

ایده ایجاد پردیس فرهنگی صنایع دستی و هنرهای‌ تجسمی در دست بررسی است