افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
آنقدر که در تخریب یکدیگر توفق داریم در ساختن کشور توافق نداریم ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
کاندید احتمالی انتخابات 1400 عنوان کرد :

آنقدر که در تخریب یکدیگر توفق داریم در ساختن کشور توافق نداریم

همیشه دولت های نالان داریم که به طور مستمر در حال سیاه نمایی اوضاع کشور هستند و اگر کسی کار خوبی انجام دهد در صدد تخریب آن برمی آیند.