افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
اصلی‌ترین رسالت روحانیت رسیدگی به امور مردم است ۲۵ مهر ۱۴۰۲
حضرت آیت الله نوری همدانی با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط با مردم تاکید کردند :

اصلی‌ترین رسالت روحانیت رسیدگی به امور مردم است

ما در زمانی هستیم که دشمن با تمام توان در صحنه حاضر شده و در این برهه حساس، باید وحدت و همفکری داشته باشیم و با ریشه شناسی مسائل و مشکلات در صدد رفع آنها برآییم.