افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 September , 2022
تا چه زمانی باید بشنویم که دختر یکی از وزرا در زمینه دارو فساد انجام داده است؟ ۰۸ مهر ۱۳۹۸
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ؛ 

تا چه زمانی باید بشنویم که دختر یکی از وزرا در زمینه دارو فساد انجام داده است؟

گاهی برخی از فسادهایی که در جامعه رخ می دهد بدون هماهنگی با مسؤولان ممکلت امکان پذیر نیست؛ برخورد با فساد باید بدون تعارف و بدون ترحم صورت گیرد، زیرا در صورت ترحم به دانه درشت ها حقوق اقشار ضعیف جامعه پایمال می شود.

امروز اندیشه ها در اسارت رسانه ها هستند /  آشکار شدن حق  چیزی غیر از فریب و نیرنگ است ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه ؛

امروز اندیشه ها در اسارت رسانه ها هستند / آشکار شدن حق چیزی غیر از فریب و نیرنگ است

امروز مردم فرانسه با راه اندازی تظاهرات خواستار برکناری مکرون هستند و هیچ راه حل جایگزینی هم ندارند و دیگر نمی توانند مکرون را تحمل کنند.