افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
صندوق‌های بازنشستگی متعلق به بازنشستگان بوده و مدیران دولت تنها کارگزار آن‌ها هستند ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد :

صندوق‌های بازنشستگی متعلق به بازنشستگان بوده و مدیران دولت تنها کارگزار آن‌ها هستند

دولت باید بهبود معیشت و درمان بازنشستگان و کارگران را ا با برنامه ریزی به تدریج در دستور کار خود قرار دهد.