افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
اتکا به تولید داخلی یکی از راه های اساسی و مهم استقلال کشور است ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

اتکا به تولید داخلی یکی از راه های اساسی و مهم استقلال کشور است

هنوز دولت به این باور نرسیده است که ما بسیاری از محصولات داخل کشور را می توانیم ارزان تولید کنیم تا هم نیازهای داخلی را جبران کنیم و هم به صادرات و ارز آوری برسیم.