افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
نتیجه خون شهید سلیمانی، اخراج آمریکای ها از منطقه است ۱۳ دی ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی

نتیجه خون شهید سلیمانی، اخراج آمریکای ها از منطقه است

اگر رژیم غاصب صهیونیستی اگربخواهد کوچک‌ترین تجاوز نظامی را صورت دهد، با شدیدترین عکس العمل نظامی ما روبرو می‌شود