افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
ما تمام حواس خود را معطوف به راننده کرده ایم، در حالی که ماشین خراب است ۰۵ اسفند ۱۴۰۱
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی :

ما تمام حواس خود را معطوف به راننده کرده ایم، در حالی که ماشین خراب است

کشور به شرایط بغرنج نزدیک شده است لذا آیت الله رئیسی، مخبر و تیم اقتصادی به مجلس فراخوانده شدند.