افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
آغاز آزمایش ادغام کارت های سوخت با کارت های بانکی ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
وزیر نفت خبر داد:

آغاز آزمایش ادغام کارت های سوخت با کارت های بانکی

در این باره علاوه بر وزارت نفت باید شبکه بانکی و وزارت اقتصاد پای کار باشند.