افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
معافیت در حوزه تولید، پذیرفتنی است اما در سایر منابع این امر قابل قبول نیست ۲۰ تیر ۱۴۰۲
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه:

معافیت در حوزه تولید، پذیرفتنی است اما در سایر منابع این امر قابل قبول نیست

در برنامه هفتم توسعه تلاش شده تا کاهش درآمد مالیاتی به صورت چشم‌گیر اتفاق نیفتد و شفافیت مالیاتی رقم بخورد.