افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
زمان آزمون و خطا نیست/برای حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران باید به خودکفایی برسیم ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم:

زمان آزمون و خطا نیست/برای حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران باید به خودکفایی برسیم

برای حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران لازم است که به خودکفایی برسیم اگر به آن خودکفایی لازم برسیم ایرانی مقتدر و قوی خواهیم داشت.