افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
طرح برندهای مختلف سیگار در محصولات خوراکی کودکان ؟ ۱۸ دی ۱۴۰۱
قابل توجه مسئولان فرهنگی کشور؛

طرح برندهای مختلف سیگار در محصولات خوراکی کودکان ؟

تبلیغ و فروش اینگونه محصولات ضد فرهنگی نشان دهنده آن است که  دشمن با تکیه بر جغرافیای مجازی، تمامی محیط واقعی، فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان کشورمان را نشانه رفته اند.