افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
مدعیانی که همیشه فریاد می زنند، چرا ساکتند؟! ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
واکنش سید حسن خمینی به جنایت اخیر دولت عربستان

مدعیانی که همیشه فریاد می زنند، چرا ساکتند؟!

بی دلیل نبود که داعش از همین خاستگاه آمده بود و در حالی که فقط اسم آنها به بدی شهرت یافته بود، گویی همه آنها یک مسیر را می روند و با رفتار خود آبروی اسلام را می برند.