افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
حاکمیت باید به اندیشه ورزی احزاب اهمیت بدهد / تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است ۲۰ دی ۱۴۰۱
نمایندهٔ مردم مهاباد در مجلس هفتم ؛

حاکمیت باید به اندیشه ورزی احزاب اهمیت بدهد / تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است

تا زمانیکه انتقاد آزاد نباشد و مسئولین هم انتقاد ناپذیر باشند، فرهنگ گفتگو نهادینه نخواهد شد.