افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
توسعه آموزشی باید فراگیر و عدالت محور باشد ۱۴ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

توسعه آموزشی باید فراگیر و عدالت محور باشد

اگر عدالت آموزشی وجود نداشته باشد حتی اگر رشدی صورت بگیرد، آن رشد ناقص خواهد بود بنابراین دولت باید به‌دنبال یک برنامه جامع در حوزه آموزش و پرورش باشد