افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از این بحران است ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس

زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از این بحران است

طراحی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی در طول چند دهه گذشته باعث شده است همه طرف‌ها در صنعت و بازار خودرو بازنده باشند