افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
سوابق درخشان آیت الله رئیسی می تواند بسیاری از مشکلات کنونی کشور را برطرف سازد ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
آیت الله اراکی مطرح کرد؛

سوابق درخشان آیت الله رئیسی می تواند بسیاری از مشکلات کنونی کشور را برطرف سازد

آیت الله رئیسی مرد بزرگ میدان مدیریت اجرایی کشور است و در کارنامه او مبارزه با مفسدان و پرونده بزرگ اقتصادی دیده می شود.