افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 6 October , 2022
نهادینه کردن مطالبه گری مردم از اهداف و راهبردهای تشکیل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی است ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
دکتر علی کیهانیان در نشست با اصحاب رسانه هرمزگان

نهادینه کردن مطالبه گری مردم از اهداف و راهبردهای تشکیل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی است

وظیفه ذاتی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی پیگیری رعایت حقوق مردم و مراقبت از عملکرد حکومت در بخش های قوای سه گانه است

هیات رئیسه جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت در استان زنجان انتخاب شدند ۳۰ آذر ۱۳۹۸
اختصاصی بهارستان آنلاین ؛

هیات رئیسه جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت در استان زنجان انتخاب شدند

احیای آرمان‌های انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ پاسخگویی مسئولان و نهادینه کردن مطالبه‌گری مردم از اهداف اصلی احزاب همسوی جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت است و در تمام زمینه ها آماده همکاری با حکومت و حاکمیت هستیم.