افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
در شرایط سخت اقتصادی قطعا افزایش تعرفه های پزشکی قابل قبول نیست ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

در شرایط سخت اقتصادی قطعا افزایش تعرفه های پزشکی قابل قبول نیست

در شرایط سخت اقتصادی افزایش تعرفه های خدمات درمانی مردم را با مشکلات جدی روبرو می کند البته ما معتقد هستیم بیمه ها هستند که باید در این میان به تکالیف خود عمل کنند.