افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
جمع‌بندی ما در کمیسیون امنیت ملی مجلس این است که مذاکرات تا کنون خوب پیش رفته است ۰۹ فروردین ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

جمع‌بندی ما در کمیسیون امنیت ملی مجلس این است که مذاکرات تا کنون خوب پیش رفته است

خطابی که سپاه به امیرعبداللهیان داشته، درست و منطقی است / بحث سپاه، یکی از مطالبات بحق ما در مذاکرات است.