افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
امروز بسیاری از دستگاه ها باید برای نهادینه سازی فرهنگ و مسائل اجتماعی در کنار نیروی انتظامی باشند ۱۳ تیر ۱۴۰۲
عضو شورای عالی حوزه های علمیه :

امروز بسیاری از دستگاه ها باید برای نهادینه سازی فرهنگ و مسائل اجتماعی در کنار نیروی انتظامی باشند

مسئولان و دست اندرکاران کشور باید نسبت به معیشت نیروهای نظامی و انتظامی همچنین فرهنگیان نگاه ویژه ای داشته باشند.