افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
مذاکرات مستقیم ایران و عربستان سعودی در بغداد ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ادعای روزنامه فایننشال تایمز :

مذاکرات مستقیم ایران و عربستان سعودی در بغداد

الکاظمی ارتباطات خوبی با نظام ایران دارد. و الکاظمی همین نقش را در قبال عربستان سعودی هم دارد بازی می‌کند. برای عراق خوب است که چنین نقشی را ایفا کند اما هنوز در روزهای بسیار ابتدایی قرار داریم.