افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
فقر رذیلتی برای مؤمن است که او را در جامعه خوار و ذلیل می‌کند ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
حضرت آیت‌الله جوادی آملی:

فقر رذیلتی برای مؤمن است که او را در جامعه خوار و ذلیل می‌کند

فقر یک بیماری است که اگر دامنگیر کسی شد مانند درد و بیماری است که باید درمان شود.