افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
آمریکا فاقد هدف روشن و مشخص برای حضور در افغانستان بود ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
بایدن در سخنرانی کاخ سفید اذعان کرد؛

آمریکا فاقد هدف روشن و مشخص برای حضور در افغانستان بود

من به مردم آمریکا متعهد شدم که به این جنگ پایان دهم. امروز من به این تعهد عمل کردم!