افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
خبرنگار واقعی مصلح اجتماعی است ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان

خبرنگار واقعی مصلح اجتماعی است

ساعدی گفت: علیرغم تفاوت دیدگاه، روش و منش‌ها، همه مسئولان موظفند از طریق خبرنگاران واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کنند و در این راستا هیچ مسئولی حق کوتاهی ندارد، زیرا مشروعیت این پست‌ها و اینکه افراد فرصت خدمتگزاری را پیدا می‌کنند از مردم است.