افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
در وزارت خارجه فعلی امکان رسیدن به یک تنش‌زدایی هسته‌ای وجود ندارد و همه فرصت‌ها سوخت شد ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم

در وزارت خارجه فعلی امکان رسیدن به یک تنش‌زدایی هسته‌ای وجود ندارد و همه فرصت‌ها سوخت شد

امرور دیپلماسی به مو رسیده، اما پاره نشده است. البته معتقدم برخی از کشور‌ها مانند قطر و عمان منتظر هستند با پیام میانجی‌گرایانه‌ای در این زمینه حضور پیدا کنند.