افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
ثبات داخلی و اقتصادی روسیه خدشه ناپذیر است ۱۱ آبان ۱۴۰۱
وزیر خارجه روسیه

ثبات داخلی و اقتصادی روسیه خدشه ناپذیر است

قطع روابط برد-برد هرگز به انتخاب دولت روسیه انجام نشده است.