افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
معاونت سیاسی سازمان صداوسیما خداحافظی گوینده قدیمی ۲۰:۳۰ را تکذیب کرد؟ ۰۵ آبان ۱۴۰۱

معاونت سیاسی سازمان صداوسیما خداحافظی گوینده قدیمی ۲۰:۳۰ را تکذیب کرد؟

 خبر تکذیب خداحافظی این گوینده خبر از سوی معاونت سیاسی در حالی است که  نحوه حضور این گوینده در این بخش خبری برده نشده است.