افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
سوء مدیریت عامل بی ثباتی افزایش قیمت مرغ ۰۹ فروردین ۱۳۹۷

سوء مدیریت عامل بی ثباتی افزایش قیمت مرغ

گرانی های افسارگسیخته شب های منتهی به پایان سال 97 نه تنها باعث تلخ کامی مردم شده است بلکه عدم مدیریت ها نیز در تنظیم بازار موجب نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه های مرتبط نیز شده است .