افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
برطرف کردن مشکلات مردم افضل از نماز مستحبی است ۰۴ بهمن ۱۴۰۱
حضرت آیت الله شبیری زنجانی در فضیلت ماه مبارک رجب بیان کردند:

برطرف کردن مشکلات مردم افضل از نماز مستحبی است

همه ما باید نسبت به مشکل اطرافیان خود احساس وظیفه کنیم.