افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
این وضعیت سزاوار مردم نیست ۲۹ خرداد ۱۴۰۲
بازی گمرک و بانک مرکزی با دارو

این وضعیت سزاوار مردم نیست

اجرای کامل کاهش تعرفه گمرک و تخصیص منابع ارزی و ریالی، دو نیاز مهم کنونی کشور در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی است