افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
توقف پیشروی و پایان نمایش واگنرها ۰۴ تیر ۱۴۰۲

توقف پیشروی و پایان نمایش واگنرها

گروه واگنر علاوه بر اوکراین در مناطقی دیگر از جهان نظیر سوریه و کشورهای آفریقایی حضور دارد. این گروه در پی حمله به اوکراین مورد تحریم آمریکا و اروپا قرار گرفته است.