افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
تأسیس اولین مراکز هم‌آفرینی صنایع نوشیدنی و لبنی در کشور ۰۴ مرداد ۱۴۰۲
با حمایت موسسه دانشمند

تأسیس اولین مراکز هم‌آفرینی صنایع نوشیدنی و لبنی در کشور

برای اولین بار در کشور موسسه دانشمند با همکاری شرکت لبنیات پاک، شرکت زمزم ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری، مراکز هم‌آفرینی صنایع نوشیدنی و لبنی ایجاد خواهد کرد.