افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
خیلی مراقب باشیم که مردمان را با خط کش عقاید تقسیم نکنیم ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
یادگار گرانقدر امام راحل

خیلی مراقب باشیم که مردمان را با خط کش عقاید تقسیم نکنیم

ما در مواجهه با مردم باید این نکته را دائما به خودمان تذکر بدهیم که شاید همین کسی که به چشم ما آدم کوچکی است از دنیایی بزرگتر باشد.