افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
خدمت سربازی حرفه ای می شود ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبر داد ؛

خدمت سربازی حرفه ای می شود

در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق گام های رسمی برای حرفه ای شدن سرباز از طریق کاهش مدت زمان ،جایگزینی سایر عضویت ها و پاره وقت شدن  خدمت سربازی ر بر داشته شد .