افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
اگر تکروی خویش را کمافی السابق تکلیف فرض نمایید شما در خاطره ملت شریف ایران جزء منفورترین و خودخواه ترین چهره های تاریخ انقلاب جای خواهید گرفت ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
هشدار مصطفی حسینیان به کاندیداهای جبهه انقلاب ؛

اگر تکروی خویش را کمافی السابق تکلیف فرض نمایید شما در خاطره ملت شریف ایران جزء منفورترین و خودخواه ترین چهره های تاریخ انقلاب جای خواهید گرفت

حضور هر ۵ نامزد جبهه انقلاب در انتخابات خطایی بزرگ است و و در صورت ادامه تکروی همگان شما را مسئول مستقیم تمام ظلم و ستمی که بخاطر روی کار آمدن مدیران ضعیف و ناکارآمد بر ملت شریف ایران رفته خواهیم دانست.