افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
هیچ مرجع امنیتی تاکنون موضوع خرابکاری در حوزه برق را تایید نکرده است ۱۹ تیر ۱۴۰۰
سخنگوی صنعت برق کشور:

هیچ مرجع امنیتی تاکنون موضوع خرابکاری در حوزه برق را تایید نکرده است

پیش‌بینی های لازم در حوزه تهاجمات سایبری در کشور انجام شده است .