افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
چرا قیمت تخم مرغ در عرض یک هفته ۱5 هزار تومان گران شد؟ ۲۱ تیر ۱۴۰۱

چرا قیمت تخم مرغ در عرض یک هفته ۱5 هزار تومان گران شد؟

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که قیمت ١٠٠ هزار تومان برای مصرف کننده منطقی است.