افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
راهبرد سیاست همکاری های منطقه ای به ویژه با همسایگان جایگزین مناسبی برای دیپلماسی برجام‌ است ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
دبیر فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی مجلس

راهبرد سیاست همکاری های منطقه ای به ویژه با همسایگان جایگزین مناسبی برای دیپلماسی برجام‌ است

تحرکات اخیر ایران در سطح مناسبات خارجی نشان از جایگزین شدن الگوی جدیدی از روابط در منطقه است.