افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
رأی مثبت پارلمان عراق به طرح خروج نظامیان امریکا از عراق ۱۵ دی ۱۳۹۸
اولین انتقام به عملیات تروریستی روز جمعه ؛

رأی مثبت پارلمان عراق به طرح خروج نظامیان امریکا از عراق

خروج نظامیان آمریکایی از عراق، اولین ضربه به عملیات تروریستی روز جمعه است.