افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
کاهش بودجه شهرداری مشکلات زیادی را برای شهر تهران ایجاد خواهد کرد ۱۰ آذر ۱۴۰۰
انتقاد رئیس شورای اسلامی شهر تهران

کاهش بودجه شهرداری مشکلات زیادی را برای شهر تهران ایجاد خواهد کرد

امیدواریم تا پایان سال این بودجه اجرایی شود چراکه این بودجه حتی برای خرید ۴۰۰ دستگاه اتوبوس هم کم است.