افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
باید سیاست ها در راستای منافع مردم اجرا شوند/مشکل اصلی نوسانات بازار کالاهای اساسی کاهش قدرت خرید مردم است ۲۰ آذر ۱۴۰۱
عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

باید سیاست ها در راستای منافع مردم اجرا شوند/مشکل اصلی نوسانات بازار کالاهای اساسی کاهش قدرت خرید مردم است

مشکل اصلی نوسانات بازار کالاهای اساسی همچون گوشت و مرغ، نهاده ها نیست، بلکه ناتوانی در خرید است.