افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
اگر قیمت ها باید برای کشاورزان واقعی نشود کشاورزی بطور کل از بین می رود ۱۳ تیر ۱۳۹۸
تربتی نژاد :

اگر قیمت ها باید برای کشاورزان واقعی نشود کشاورزی بطور کل از بین می رود

افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی ربطی به تحریم ها ندارد و دلیل این افزایش ها سوء مدیریت و عدم نظارت است.