افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
بودجه به صورت واقع ‏بینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است ۱۴ دی ۱۳۹۹
رئیس جمهور روحانی عنوان کرد :

بودجه به صورت واقع ‏بینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است

وضعیت و شرایط اقتصادی کشور اقتضا می‏کند که با لحاظ تمامی الزامات، نیازها و داشته ‏های کشور، افقی امیدوارکننده و آرامش ‏زا در توسعه اقتصادی و معیشت باز شود تا مردم اثرات مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند.