افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
رانت و فسادهای مالی عظیم تنها گوشه‌ای از معایب ارز ترجیحی است ۲۴ آبان ۱۴۰۰
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

رانت و فسادهای مالی عظیم تنها گوشه‌ای از معایب ارز ترجیحی است

نتیجه این بی‌برنامگی و نبود شفافیت امروزه در تخصیص ارز ترجیحی این شده است که سرمایه‌های کشور هدر و به تاراج برده شد.