افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
صفای شهر، حاصل جمع عطای انسان با وفای حیوان ۰۷ تیر ۱۴۰۰
جاجرود پایتخت ساماندهی سگهای شهری کشور

صفای شهر، حاصل جمع عطای انسان با وفای حیوان

پس از گذشت هفت سال از اجرای طرح ساماندهی سگ ها و حیوانات شهری در جاجرود و موفقیت طرح کنترل نسلی بدور از خشونت سگها در سطح شهر ، جاجرود به عنوان پایتخت حیوان دوستی خوانده می شود.