افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
اپیدمی کرونا در کشور تمام نشده است / مردم باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
معاون درمان وزارت بهداشت

اپیدمی کرونا در کشور تمام نشده است / مردم باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند

زیرساختارهای آماده شده برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز بهداشتی و درمانی همچنان باید برقرار باشد چرا که باید برای هر اتفاقی، آمادگی داشته باشیم.